2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
2017 yılı ilanı için tıklayınız.
 
2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında yurtdışında yaşayan başarılı Türk araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için destek verilmektedir.
 
 
2014 Yılında Program kapsamında yapılan revizyonlar;
 
  • Program kapsamında hak kazandırma sistemi getirilmiş olup, programa başvuru yapabilmek için Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten kurum/kuruluşlardan kabul alma şartı kaldırılmıştır.  Başvurusu desteklenen adaylar 12 ay içerisinde Türkiye’de Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve/veya Ar-Ge faaliyeti yürüten Özel Sektör Kuruluşlarının herhangi birinden kabul mektubu alarak burslarını başlatabileceklerdir.
  • Yurt dışında ikamet etme süre şartı değiştirilmiştir. Programa başvuru yapabilmek için başvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet etmiş olmak yeterli olacaktır. (Türkiye’de zorunlu ulusal hizmetler (askerlik vb.) ve / veya tatil vb. için yılda otuz takvim gününün altında geçirilen kısa süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alınmaz. Belgelenmesi halinde Türkiye’de araştırma amaçlı geçirilen süreler,  bu süre içerisinde dikkate alınmaz)
  • Araştırma destek miktarı artırılmıştır. Araştırmalarını Üniversite ve/veya Kamu Ar-Ge birimlerinde yürütecek araştırmacılara 30.000 TL’ye kadar araştırma desteği verilecektir.
  • Program kapsamında desteklenen araştırmacıların TÜBİTAK’ın diğer destek programlarına başvuru yapabilmesine imkân tanınmıştır.

 

Ev sahibi kurum olabilecek bazı kurum/kuruluşlar:
(Ev sahibi kurumlar bu liste ile sınırlı olmayıp, burada bazı örnekler verilmiştir)

Türkiye'de ki Ar-Ge Merkezleri

Türkiye'de ki üniversiteler