Eğitim Burs Programları

Türkçe

Yükümlülükler

1. Bursun devam edip etmeyeceğine öğrencinin danışmanının izleme formunda bursiyerin çalışmaları hakkında vereceği bilgiler ve yapacağı öneriler ile bursiyerin akademik başarıları çerçevesinde karar verilir.
2. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme Yöntemi

Belirtilen Koşulları sağlayan adaylar değerlendirme puanına göre yapılacak sıralama sonucunda, program bütçesi çerçevesinde desteklenebilecek bursiyer sayısı dikkate alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenecek destekleme puanı ve üstünde puan alanlar “bursiyer adayı” olacaklardır.

Başvuru Formları

  • Başvuru formu,
  • Pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi,
  • Bir adet vesikalık fotoğraf,
  • Adayın lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin ve transkriptinin aslı veya onaylı sureti(İngilizce ya da Türkçe),
  • İki referans mektubu,
  • Adayın sosyo-ekonomik durumunu ve toplumsal (sivil toplum) faaliyetlerini gösterir diğer belgeler (tercihen),
  • Alanı ile ilgili bir işte çalışıyor ise öğrenim süresince izinli olacağına dair bir belge (tercihen),

Sayfalar

Subscribe to RSS - Eğitim Burs Programları