Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Birinci Aşama Değerlendirmesi

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden kontrol edilir, eksik veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. Ayrıca Islak İmzalı Başvuru Onay Formunu istenilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler sergiye davet edilmek için belirlenir.

Değerlendirme Kriterleri

 

 

YARIŞMAYA AİT PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

1.Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği,

2.Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,

3.Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,

4.Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği

Değerlendirme Yöntemi

Birinci Aşama Değerlendirmesi

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden kontrol edilir, eksik veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. Ayrıca Islak İmzalı Başvuru Onay Formunu istenilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Değerlendirme Yöntemi

Birinci Aşama Değerlendirmesi

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. Ayrıca Islak İmzalı Başvuru Onay Formunu istenilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Değerlendirme Yöntemi

Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet edilecektir.

Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecektir. (Bunların dışında kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir).

Final Yarışması

  • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri ile, öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilecektir. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.

Bölgesel Yarışmalar

12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Konya, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.  

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme