1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Teknoloji Transfer Ofisleri

Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Şu ana kadar TÜBİTAK tarafından 1513 programı çerçevesinde destek kapsamına alınmış TTO’lar ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

İlgili Üniversite Adı

Bulunduğu İl

İnternet Adresi

Ankara Üniversitesi

 

Ankara

www.ankaratto.com

Atılım Üniversitesi

 

Ankara

argeda.atilim.edu.tr

Bilkent Üniversitesi

 

Ankara

tto.bilkent.edu.tr

Çankaya Üniversitesi

 

Ankara

www.tto.cankaya.edu.tr

Gazi Üniversitesi

 

Ankara

gazitto.com

Hacettepe Üniversitesi

 

Ankara

www.hacettepettm.com

ODTÜ

 

Ankara

odtuteknokent.com.tr

TOBB ETÜ

 

Ankara

tto.etu.edu.tr

Uludağ Üniversitesi

 

Bursa

www.uludagtto.com

Anadolu Üniversitesi

 

Eskişehir

arinkom.anadolu.edu.tr

Gaziantep Üniversitesi

 

Gaziantep

ttotarget.com

Boğaziçi Üniversitesi

 

İstanbul

tto.boun.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

İstanbul

itunovatto.com.tr

İstanbul Üniversitesi

 

İstanbul

ttm.istanbul.edu.tr

Koç Üniversitesi

 

İstanbul

tto.ku.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi

 

İstanbul

tto.ozyegin.edu.tr

Sabancı Üniversitesi

 

İstanbul

rgp.sabanciuniv.edu

Şehir Üniversitesi

 

İstanbul

tto.sehir.edu.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi

 

İstanbul

www.yildiztto.com

Dokuz Eylül Üniversitesi

 

İzmir

detto.depark.com

Ege Üniversitesi

 

İzmir

ebiltem.ege.edu.tr

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

İzmir

www.atmosfertto.com

Erciyes Üniversitesi

 

Kayseri

www.erciyestto.com

Selçuk Üniversitesi

 

Konya

www.konyateknokent.com.tr

Sakarya Üniversitesi

 

Sakarya

adaptto.net

TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında TTO Hazırlık süreci desteklenen TTO’ların iletişim bilgileri aşağıdadır:

İlgili Üniversite Adı

 

Bulunduğu İl

İnternet Adresi

Akdeniz Üniversitesi

 

Antalya

akismerttm.com

Pamukkale Üniversitesi

 

Denizli

www.pamukkaletto.com

Trakya Üniversitesi

 

Edirne

www.trakyatto.com

Fırat Üniversitesi

 

Elazığ

tto.firat.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

Eskişehir

ettom.ogu.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi

 

İstanbul

www.khasineotto.com

Okan Üniversitesi

 

İstanbul

www.okan.edu.tr

Gebze Teknik Üniversitesi

 

Kocaeli

tto.gtu.edu.tr

Mersin Üniversitesi

 

Mersin

tto.mersin.edu.tr

TTO’lar tarafından verilen hizmetler ve TTO destek programları hakkındaki görüş ve önerilerinizi 1513@tubitak.gov.tr adresine iletebilirsiniz.