4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRI METNİ  GÜNCELLENDİ

Bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlayan 4004 Programının Çağrı Metni güncellendi. 

Bu kapsamda;

  1. Programın bilim ve toplum konulu bilimsel toplantılara katılım desteği üst sınırı artırılarak destek üst sınırı 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkarıldı.
  2. Programın sonuç açıklama tarihi güncellendi.
  • Sonuçların İlan Edilmesi     
  • Sözleşmelerin (Elektronik) İmzalanması 

: 18 Aralık 2018
: 19 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019

  1. Programın hedef kitlesi içerisine Bilim Merkezi yönetici ve çalışanları da dahil edildi.

Çağrı Metni   (31/07/2018 itibariyla)

Başvuru

Programa başvurular;

-   03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında,, 
-   http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve
-   ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler

Mevzuat

Diğer Belgeler

2017 - 2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
bt4004@tubitak.gov.tr