2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Program kapsamında,

  • Doğa Bilimleri,
  • Mühendislik ve Teknoloji,
  • Tıbbi Bilimler,
  • Tarımsal Bilimler,
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler,

alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Çok katılımlı uluslararası etkinliklerin ülkemizde düzenlenmesinin sağlanması amacıyla, talep edilmesi ve BİDEB Grup Yürütme Kurulu tarafından program kapsamına uygun olduğunun onaylanması halinde bu etkinliklerin yurtiçine getirilmesi sürecinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından programın destek koşullarını belirten resmi yazı verilebilir.
 

ÖNEMLİ DUYURU:
Programda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı web sayfasında mevcut olan bilgilerle ilgili alınan elektronik posta ve telefonlara yanıt verilemeyecektir, diğer konularda gelen elektronik posta ve telefonlara saat 13:30-17:30 saatleri arasında cevap verilecektir.