1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 21 Yeni Çağrı Açıldı!

Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında 6, Sağlık öncelikli alanında 2, Su öncelikli alanında 1, Gıda öncelikli alanında 1 olmak üzere toplam 10 çağrı için ön kayıt son tarihi 26 Ağustos 2016, çağrı kapanış tarihi ise 2 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Enerji öncelikli alanında 4, Makina İmalat öncelikli alanında 4, Otomotiv öncelikli alanında 3 olmak üzere toplam 11 adet çağrının ön kayıt son tarihi 9 Eylül 2016, çağrı kapanış tarihi 23 Eylül 2016 olarak belirlenmiştir.

Açılan yeni çağrı başlıkları:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Enerji
Makina İmalat
Otomotiv
Sağlık
Gıda
Su

Hazırlık çalışmaları devam eden ve yakın zamanda açılacak olan çağrılar ise aşağıda verilmiştir:

 • 1511-BIT-EKRN-2016-1-Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri 1511-OTO-IYMT-2016-1-İçten Yanmalı Motor Teknolojileri-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorlar
 • 1511-GDA-TABA-2016-1-Tarla ve Bahçe Bitkileri-Tarla ve Bahçe Ürünleri
 • 1511-SAB-TANI-2016-1-Tıbbi Tanı Cihazları-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri
 • 1511-MMD-METL-2016-1-Dusuk Tenorlu Cevher
 • 1511-KMY-ANAK-2016-1-Ana Kimyasal-Etken Madde Üretimi
 
 
 
 
 
1511 PROGRAMIN KAPSAMI VE AMACI

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

 • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

DESTEKLEMEYE İLİŞKİN  BİLGİLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir.
 • Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. 
 • Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,
 • Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir,
 • Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.

 

1511-1003 KARŞILAŞTIRMASI

TÜBİTAK tarafından öncelikli alanlara yönelik özel sektörün yer alabileceği iki ayrı program bulunmaktadır.  1003 programı TÜBİTAK ARDEB tarafından, 1511 programı TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmektedir.

1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar