ERA-NET

ERA-NET il eilgili alt sayfaların eklenmesi için oluşturuldu.

Türkçe

SOLAR ERA.NET

SOLAR ERA-NET Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Solar Era-Net kapsamında güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar-Ge  işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi planlanmıştır.

M-ERA.NET

M-ERA.NET Avrupa ülkeleri arasında malzeme bilimi ve mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulmasını ve Avrupa ülkelerini ekonomik açıdan desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Ulaşım,enerji,iletişim,elektronik,ev aletleri gibi çok geniş kullanım alanına hitap eden malzeme bilimi, hayatın her alanını şekillendiren bir bilim dalı olması nedeniyle  en dinamik mühendislik disiplinleri arasında yer almaktadır.

MATERA +

MATERA + programı Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programları kapsamında finanse edilen malzeme konusunda Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlayan bir ERA.NET + projesidir. MATERA + projesi kapsamında AB Komisyonunun finansal kaynak aktarımıyla Mart, 2009 tarihinde çıkılan çağrıya 14 farklı ülkeden 20 ulusal/bölgesel fonlama ajansı katılım sağlamıştır. Bağımsız uzmanlar tarafından yapılan uluslararası değerlendirme sonrasında 15 M€ destek ile malzeme alanında 20 adet proje fonlanmıştır.

İletişim Bilgileri:

MARTEC II

MARTEC II, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir projedir. MARTEC II’nin amacı: denizcilik teknolojileri alanındaki ulusal, bölgesel ve Avrupa ülkeleri arasındaki araştırma programlarının ve politikalarının, geniş bir eşgüdüm ve bütünlük içinde yürütülmesini desteklemek ve geliştirmektir.

MANUNET II

MANUNET Supporting SMEs towards a new phase to European Research Area on new processes, adaptive manufacturing systems and the factory of the future

MANUNET, Avrupa Birliği içinde farklı ülke ve bölgelerden firmaların Imalat Teknolojileri konusunda yaptığı ortak Araştirma ve Teknoloji Geliştirme Projelerine desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir network projesidir.

LEAD ERA

  1. e-Sağlık – Hastalar ve medikal servisler için ICT çözümleri. Telesağlık / evde bakım ve klinik bilgi sistemler
  2. Koruyucu Tekstil – Koruyucu dokumalar. Arama-kurtarma ekipleri, itfayeciler, spor gibi profesyonel veya amatör faaliyet kıyafetlerinde kullanılacak kumaşlar

Geothermal ERA.NET

Geothermal ERA NET, jeotermal enerjinin ısıtma amaçlı kullanımından daha yüksek entalpi ile kullanımına ve enerji (güç) üretimi amaçlı kullanımına odaklanacaktır. Bu kapsamda, yenilenebilir ısıtma ve soğutma, yer altı depolama, ısı pompaları, enerji (güç) dağıtımı ve iletimi gibi Ar-Ge aktiviteleri kapsam dahiline alınabilir.

ERA.NET TRANSPORT

ERA-NET TRANSPORT Avrupa Ülkeleri arasında Ulaşım alanında AB öncelikleri doğrultusunda “ENT-III” projesine katılan konsorsiyum ülkelerinin  ortak proje geliştirmelerini amaçlamaktadır. Konsorsiyuma üye ülkeler Türkiye,Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Avusturya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Polonya, İngiltere, Yunanistan,  İsrail vb.

İletişim Bilgileri:

M. Mustafa Buldum
mustafa.buldum@tubitak.gov.tr

ERA-IB-2

ERA-IB-2 (ERA-Net for Industrial Biotechnology) ERA-IB-2 Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen, Endüstriyel Biyoteknoloji alanında yürütülen bir ERA-NET faaliyetidir. ERA-NET faaliyetleri ile ulusal ve bölgesel kaynaklar biraraya getirerek ve ortaklaşa proje önerileri oluşturarak çağrılar organize edilmektedir. ERA-IB-2 Projesi kapsamında Endüstriyel Biyoteknoloji alanında uluslararası yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Projelerin aşağıda belirtilen konulardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

ECO-INNOVERA

(ERA-NET ON ECO-INNOVATION – Boosting eco-innovation through joint cooperation in research and dissemination)

ECO-INNOVERA, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ECO-INNOVERA projesinde Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - ERA-NET