TÜBİTAK Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) Çağrısı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

-A +A

2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizi uluslararası tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlamak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu Horizon 2020 programları finansal desteği ile oluşturulan 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Destek Dolaşım Programı (Co-Funded Brain Circulation Scheme2) tanıtım toplantısı 22.10.2018 tarihinde TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal sunumunda Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyon hedefi çerçevesinde yeni TÜBİTAK’ın araştırma ve inovasyon stratejisi ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyon ve küresel rekabet gücü kazanma hedefi ile artan araştırma ve inovasyon yatırımlarından, hedef ve çıktı odaklı yeni destek mekanizmalarından ve Ufuk2020 Programının ulusal süreçlerdeki önemli rolünden bahsetti. Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde artan araştırma ve inovasyon yatırımları ve Avrupa İnovasyon Skor Tahtasındaki ilerleyen inovasyon performans sıralamasını gösterdi. Bu çerçevede TÜBİTAK’ın akademi ve sanayi destek mekanizmaları yoluyla desteklenen projelerin sayısı ve bu mekanizmalar yoluyla başarılı projelere aktarılan fondaki artışın altını çizdi.

Prof. Dr. Hasan Mandal, araştırma ve inovasyon ekosistemini güçlendirmek adına yeni TÜBİTAK’ın etkisi büyük atılımlarını katılımcılar ile paylaştı. Misyon odaklı programlama ve çağrı bazlı fonlama sistemi çerçevesinde rekabet gücü yüksek ve çıktı odaklı tasarlanan en iyi projelerin ve konsorsiyumların destekleneceğini vurguladı. Bununla birlikte, teknoloji olgunluk seviyesi yüksek ve çıktı odaklı süreçlerde özel sektör odağında akademi katılımı ile sanayi inovasyon kümelerinin destekleneceğini belirtti. Tüm bu çıktı ve inovasyon odaklı süreçlerde geliştirilecek Ar-Ge ve inovasyon yol haritalarının Ufuk2020 Programı öncelikleri ile örtüşmesi ve uygulama boyutunda Ufuk2020 Programı kapsamında açılan çağrılara proje sunmak adına çalışmalar yürütülmesinin beklendiğini aktardı.

Prof.Dr. Hasan Mandal, araştırma insan kaynağını geliştirmek adına rekabet öncesi safhada işbirliğine dayanan Sanayi Doktora Programı oluşturduklarını, bu programın sanayi ve akademinin ortak çalışma kültürünü güçlendireceğini belirtti. Böylelikle Ufuk2020 programının sanayi ve akademi işbirliğine, kaliteli insan kaynağına dayanan rekabet gerekliliklerinin daha etkin karşılanacağını vurguladı. Teknoloji yoğun girişimciliği ve inovasyon arayüz mekanizmalarını destekleyecek güçlü ve etkin programlama sürecine verilen önemin altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk inovasyon ekosisteminin bütüncül ve tüm değer zincirini harekete geçirecek biçimde kitlesel kapasitenin güçlendirilmesi hedefinde kurgulandığını aktardı. Uluslararası camia ve Avrupa Araştırma Alanı ile daha güçlü bir entegrasyon hedefinde çıktı odaklı, büyük bütçeli ve büyük etki yaratacak stratejik uluslararası Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerine yönelim hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede Ufuk2020 Programının Avrupa Araştırma Alanı ile uyum sürecindeki kritik etkisini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Mandal, Ufuk2020 Programına katılımı artırmanın ve programdan elde edilecek faydanın azami düzeye taşınmasının önemini aktardı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmasının ardından yurt dışındaki nitelikli bilim insanlarının ülkemizdeki akademi ve sanayi kuruluşlarında araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen ‘2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı’nın tanıtımı Proje Yürtücüsü Mesut Karakoca tarafından yapıldı. Mesut Karakoca, programın amacını; alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerinin Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmelerini desteklemek, ülkemizi tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlamak ve Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak olarak açıkladı.

Mesut Karakoca, Avrupa Birliği Komisyonuna sunulan 81 proje arasından 2. sırada desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı’nın toplam bütçesinin yaklaşık 14 milyon Avro olduğu ve proje bütçenin %45’nin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geri kalan kısmının ise TÜBİTAK tarafından karşılandığını belirtti. 5 yıl süre ile yürütülecek olan proje kapsamında desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaşa ilaveten araştırma ve eğitim giderleri için aylık 800 Avro, ayrıca araştırmaların yapıldığı ev sahibi kurumlara aylık 130 Avro Kurum Hissesi verilmesinin nitelikli araştırmacıların Türkiye’ye çekilmesi açsından önemli olduğunu ifade etti.

Program tanıtımının ardından Avrupa Komisyonu Eğitim Hizmetleri’nden Katia Insogna tarafından CoCirculation2 Programına yönelik etkili başvuru önerisi yazma konusunda bilgiler verildi. CoFund Program Yürütücüsü Aida Diaz Saez, Co-Fund Programlarının araştırma ve inovasyona katkısının ülke düzeyinde değerlendirmesini yaptı. Etkinliğin son kısmında daha önce TÜBİTAK Uluslararası Deneyimli Araştırmacılar Destek Programından yararlanmış araştırıcıların deneyimlerine yer verildi. Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdar Durdağı, İngiltere Swansea Üniversitesi’nden Dr. Sudhagar Pitchaimuthu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Dr. Tuncay Yalçınkaya’nın konuşmaları ile son bulan etkinlik, soru cevap kısmının ardından tamamlandı.

23.10.2018