Regulations and Principles

-A +A

Click here for

  • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik,
  • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar
  • 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları