Regulations and Principles

-A +A

Click here for

  • TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik

and

  • Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar