Başarı Hikayeleri

Türkçe

Kafkas Arılarının Genleri TÜBİTAK Korumasında

Dünyada önemli 4 arı ırkından olan Kafkas Arı’sının genleri, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK’ın desteğiyle yürüttüğü projeyle korumaya alındı. Proje kapsamında, bu ırkın spermleri dondurularak genlerinin aktarılması sağlanıyor.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Gül tarafından yürütülen, “Bal Arılarında Sperma Depolama ve Depolama Sonrasında Spermaların İşlevini Arttırma Uygulamaları” Projesinde yüzde 70 oranında başarıya ulaşıldı. 

Türkçe

Çocukluk Döneminde Eklem Çevresi Eğriliklerde Kemik Kesilmesine Son

Yrd. Doç. Dr. Çobanoğlu, işlemin avantajlarını şu sözlerle sıraladı: “İşlem sonrasında alçı gibi koruyucu bir dış tespit aracına ihtiyaç duyulmaması, cerrahi işlem uygulanan uzuva tam yük verilebilmesi, eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlanabilmesi, hastanede yatış süresinin kısalması, günlük hayata dönüşün hızlı olması.”

Türkçe

Akademik Başarı Öyküleri Kitabı Yayınlandı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Türkiye’nin genel bilim ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca onaylanmış yıllık programlar veya uzun vadeli hedefler doğrultusunda üniversitelerden, eğitim ve araştırma hastanelerinden, sanayi kuruluşlarından ve kamu kurumlarından önerilen bilimsel araştırma projelerini değerlendirmekte, desteklemekte, izlemekte ve sonuçlandırmaktadır.

Türkçe

P25 Yöntemiyle Binaların Depreme Dayanıklılığı Ölçülecek

Binaların depreme dayanıklılığını bir saat içinde yüzde 90 doğruluk payıyla saptayan sistem geliştirildi. Sistemin kullanılmasıyla can ve mal kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

İTÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Gülten Gülay ve ekibi, bir binanın depreme dayanıklılığını bir saatte ve yüzde 90 doğruluk oranıyla tespit eden P25 yöntemini geliştirdi. P25 yöntemi hakkında bilgi veren Gülay, yöntemin, deprem riski yüksek bölgelerde hızlı bir tarama ile toptan göçme potansiyeli olan yapıların ayıklanması üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başarı Hikayeleri