Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

Başvuru belgelerinin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Proje Rehberi

Bu rehber, TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

Ülke çapında düzenlenen TÜBİTAK Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması’na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru