Başvuru

Türkçe

Başvuru Formları

Aşağıda yer alan belgelerin çevrimiçi başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekir.

1. Öğrenci/lerin başvuru tarihleri içinde alınmış resmi nitelikli (imzalı veya barkodlu) öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve program bilgilerini içeren barkodlu öğrenci belgeleri de kabul edilir.)

Başvuru Tarihleri

SON BAŞVURU TARİHİ: 2023 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları 28 Nisan 2023 tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

Eksik ve/veya geç başvurular işleme konulmayacaktır.

Yarışmada jüri kararı esastır.

Kimler Başvurabilir

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

Bir projede yer alacak öğrenciler ve danışman farklı okullardan olabilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru