Başvuru

Türkçe

Başvuru Koşulları

3.1. Başvuru Koşulları
3.1.1. Yurt içinde lise veya lisans öğrencisi olmak (3.1.2.3 veya 3.1.2.4. maddeleri kapsamındakiler hariç)
3.1.2. Aşağıdaki koşullardan birini sağlamak:
3.1.2.1. Başvuru yapılan dönemde 2248-Mentorluk Desteği Programı kapsamında destekleniyor olmak,
3.1.2.2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştirme puanı sıralamasına göre ilk 25.000’e girmek ve alt kriterlerden birini sağlamak;

Kimler Başvurabilir?

Müşteri Kuruluş, yapay zekâ çözümlerine ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketlerini ifade eder.

Teknoloji Sağlayıcı Kurum(lar)/Kuruluş(lar) KOBİ ölçeğinde sermaye şirketleri ve üniversite araştırma laboratuvarları/merkezleri ya da kamu araştırma merkezleri/enstitüleri ifade eder.

Başvuru Formları

UYARI: Başvuru yapacağınız modüle ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 12 sayfayı geçmemelidir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru