Başvuru

Türkçe

Başvuru Koşulları

  1. Başvuru yapılan burs döneminde (Ağustos-Ocak veya Şubat-Temmuz) yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı olarak 1 ay içinde en az 10 gün bursiyer statüsünde görev alıyor/almış olmak,

Başvuru Belgeleri

UYARI:
Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT:
Tüm formlar başvuru esnasında yalnızca elektronik başvuru sisteminden indirilmektedir. Söz konusu formlar başvuru esnasında elektronik sistemden indirilmeli, doldurulmalı ve tekrar sisteme yüklenmelidir.
Başvuru sistemine https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Başvuru Kuralları

2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı'na bir COST Aksiyonu'nda Çalışma Grubu üyesi olan bilim insanları başvurabilmektedir.

Program bir uluslararası destek programı olup ARDEB projelerinde görev alma limitlerine tabi değildir. Bir bilim insanı dilediği kadar 2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru