Başvuru

Türkçe

Başvuru Formları

  • Akademik özgeçmiş* ve niyet mektubu**,
  • Doktora diploması, Sağlık Bakanlığı onaylı tıpta uzmanlık belgesi veya doktora diplomasının/tıpta uzmanlık belgesinin 6 ay içerisinde alınmasının planlandığını içeren tez danışmanı onaylı yazı,

Kimler Başvurabilir

Başvuruda bulunabilecek kuruluşlarının aşağıdaki tanımlara uyması gerekmektedir.

a) Sermaye şirketleri,

b) Yükseköğretim kurumları,

c) Kamu araştırma merkez ve enstitüleri,

d) Eğitim ve araştırma hastaneleri,

e) 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapıları.

e-Başvuru

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır.) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru