Başvuru

Türkçe

Başvuru Formları

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, mevcut formatta herhangi bir değişiklik yapılmamalı, EK-1 ve EK-2 hariç 22 sayfayı geçmemeli, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü ise 20 MB’ı aşmamalıdır.

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje yürütücüsünün, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olması gerekmektedir.

Ortak Arama

Bu kısımda ortak arayan karşı ülke bilim insanlarının ortak arama formları yer almaktadır. Araştırmacıların listesi aşağıda bulunmakta olup isimlere tıklandığında formlar indirilebilmektedir. 

Ortak Arayan Araştırmacılar:

 • Ms. Jie SHEN

  Program Officer

  National Natural Science Foundation of China (NSFC)

  Bureau of International Cooperation

  Division of European Affairs

  Phone:  +86 010 6232 7017

  E-mail: shenjie@nsfc.gov.cn

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru