Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe tercümeleri yüklenmelidir.

e-Başvuru

  • Başvurular, çağrı duyurusunda ilan edilen tarihler içerisinde TYBS sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
  • Başvurudan önce başvuru koşulları ile değerlendirme yöntem ve süreci dikkatlice okunmalıdır (Bknz: Çağrı Duyurusu Madde 3 ve Madde 6)
  • Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.

Kimler Başvurabilir

  • Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibariyle yurtdışında çalışıyor ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. (Kadın başvuru sahiplerinde her doğum için bir yıl ilave edilir.)
  • Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibariyle son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru