Başvuru

Türkçe

Çift Burs Başvurusu ve Başarı Kriterleri

2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı ve 2244 Sanayi Doktora Programı bursiyerlerinden, burs ödemeleri devam ederken tezleri ile ilgili araştırma amacıyla yurt dışına gidecek olan bursiyerlere 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve belirtilen başarı kriterlerinden en az ikisini sağlamaları halinde, ayrıca bilimsel değerlendirmeye alınmadan en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışı araştırma

Önemli Hususlar

  • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların* TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
  • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir).

Kimler Başvurabilir?

Müşteri Kuruluş, Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan,  sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder. Tedarikçi Kuruluş, Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru