Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Ön İnceleme

  1. Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan, başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenilen formatta olmayan, faks/elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan iade edilir.
  2. Ön inceleme sonuçları iletildikten sonra gerek duyulması halinde başvuru belgelerinde eksiklik/yanlışlık olan başvuru sahiplerine başvuru sisteminde yer alan belgelerini tamamlamaları ve değiştirmeleri için 1 hafta süre verilir. Bu süre sonunda başvuru sisteminde belgeleri eksik ve/veya yanlış olan başvurular iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

  1. Bilimsel değerlendirme, alanında uzman panelist/danışmanlar tarafından aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır.
  • Araştırmanın Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri, 
  • Yöntem, 
  • İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi, 
  • Kariyer Geliştirme Potansiyeli/ Yaygın Etkil  
  • Araştırmanın Yurt İçinde İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi/ Ev Sahibi Kurum ve Davet Eden Araştırmacının Niteliği
  1. Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. Başvuru sırasında kullanılan formların güncel olmasına dikkat edilmelidir. Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmaz.
  2. Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.