Desteğin Başlatılması

-A +A

Bursun Başlatılması İçin İstenen Belgeler

  1. Doktora diploması/sanatta yeterlik diploması/Sağlık Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesinin onaylı kopyası,*
  2. Aday bir kuruluşta çalışıyorsa, araştırma süresince adayın ücretli veya ücretsiz izinli olacağını belirten, çalıştığı kurum/kuruluşun en üst yetkilisinden alınmış izin belgesi,
  3. Araştırma yapılacak kurumdan alınmış Davet Mektubu (davet mektupları ayrıca TÜBİTAK BİDEB tarafından onaylatılacaktır),
  4. TÜBİTAK destekli bir projede proje yürütücüsü/araştırmacı/bursiyer olarak yer alınmış ise projedeki görev ve süresini gösterir belge,**
  5. Araştırmacı ve danışmanı tarafından karşılıklı imzalanmış olan TÜBİTAK tarafından düzenlenmiş taahhütname,
  6. TÜBİTAK ile araştırmanın yürütüleceği kurum/kuruluş arasında karşılıklı imzalanacak destek sözleşmesi,
  7. Araştırmacı adına açılmış banka hesap bilgileri,
  8. Gerekli ise etik kurul izin belgesi

*Doktorasını yurt dışından almış olan başvuru sahipleri başvurularında doktora diplomasını ve ÜAK’dan almış oldukları denkliklerini sunmalıdırlar. Yurt dışından alınan diplomaların yerine geçici mezuniyet belgesi kabul edilmez.

**Başvuru Kriterleri Tablosunda TÜBİTAK projeleri kapsamında başvuru yapan araştırmacılar bu belgeyi sunmalıdır.

Destek sözleşmesi hariç diğer belgelerin, burs başlatma tarihinden 15 gün önce BİDEB'e posta/kargo ile iletilmesi gerekmektedir. Diğer belgeler ulaştığında destek sözleşmesi işlemleri TÜBİTAK tarafından başlatılacaktır. Tarafınıza iletilecek destek sözleşmesinin imzaları tamamlanarak ayrıca BİDEB'e posta/kargo ile iletilmesi gerekmektedir.