Gelişme ve Sonuç Raporları

-A +A
  1. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur.
  2. Destek süresi 6 ay olan bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, ilgili bursiyerler sadece sonuç raporlarını izleme sistemine yüklemelidir. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin ise TÜBİTAK tarafından belirlenen tarihlerde gelişme raporunu ve burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporunu e-bideb sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
  3. Gelişme raporları, bursiyerlere belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içinde e-bideb sistemine yüklenmelidir. Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve bursiyere 2 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporlarını sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder. Gelişme raporlarını 2 aylık ek süre içerisinde BİDEB’e sunmayan bursiyerlere verilen destek, bursiyerin kusur durumuna göre GYK kararı ve Başkanlık onayı ile yürürlükten kaldırılabilir veya iptal edilebilir.
  4. Bursiyer, burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde sonuç raporunu e-bideb sistemine yüklememesi durumunda gerekçeli başvurusu ile ek süre talep edebilir. Başvurusunun GYK tarafından uygun bulunması halinde bursiyere sonuç raporunu ulaştırması için ek süre verilebilir. Sonuç raporunu ek süre içerisinde BİDEB’e sunmayan bursiyerlere verilen destek, bursiyerin kusur durumuna göre GYK kararı ve Başkanlık onayı ile yürürlükten kaldırılabilir veya iptal edilebilir.
  5. Gelişme ve sonuç raporları TÜBİTAK tarafından görevlendirilen alanında uzman izleyiciler tarafından değerlendirilir. İzleyiciler tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre GYK kararı ve Başkanlık onayı ile yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
  6. 3, 4 ve 5 maddeleri uyarınca desteği iptal edilen bursiyerlere ilişkin 3 yıla kadar TÜBİTAK ile ilgili faaliyetler kapsamında görev alamama ve destek verilmemesine karar verilebilir.
  7. Program kapsamında desteklenen proje çıktılarını içeren yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin gelişme ve sonuç raporlarının ekinde e-bideb sistemine yüklenmesi gerekmektedir.