İzleme Yöntemi

-A +A

İzleme ve Sonuçlandırma

 

  1. Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, araştırma başlangıç tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak TÜBİTAK tarafından belirtilen tarihlerde başlama yazısı, gelişme ve sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Gelişme ve sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
  2. Bursiyerlerin başlama yazısını, yurt dışına çıkış tarihinden itibaren 1 ay içinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerden gelişme raporu talep edilmez, ilgili bursiyerler sadece sonuç raporlarını izleme sistemine yüklemelidir. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin ise 6. ayın sonunda gelişme raporu ve burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde ise sonuç raporlarını e-bideb sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
  3. Gelişme raporları, bursiyerlere belirtilen tarihleri izleyen en geç 10 gün içinde e-bideb sistemine yüklenmelidir. Gelişme raporlarının gecikmesi halinde burs ödemesi yapılmaz ve bursiyere 2 aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde gelişme raporlarını sunan ve gelişme raporu izleyici tarafından kabul edilen bursiyerlerin burs ödemeleri kaldığı yerden devam eder.
  4. Bursiyer, burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde sonuç raporunu, davet eden araştırmacının dolduracağı değerlendirme rapor formunu, e-Devlet sisteminden temin edeceği “Yurda Giriş/Çıkış Belgesi”ni ve işe başlama yazısını e-bideb sisteminde ilgili alana yüklemelidir.
  5. Sonuç raporunun burs bitiş tarihini izleyen 2 ay içinde e-bideb sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
  6. İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan gelişme ve sonuç raporlarının 2 ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Gelişme ve sonuç raporlarını 2 aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen bursiyerin bursu, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.