Kimler Başvurabilir

-A +A

Başvuru Koşulları

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Doktora ya da tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesi almış olmak,
  3. Başvuru belgeleri bölümünde belirtilen yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlamak,
  4. Araştırmanın yürütüleceği kuruluş tarafından davet edilmiş olmak,
  5. TÜBİTAK yurt dışı araştırma burslarından son üç yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle yararlanmamış olmak.
  6. Türkiye’de mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar için mecburi hizmete başlama tarihi ve başvurunun başlangıç tarihi arasında en az iki yıl geçmiş olmak,
  7. Yurt dışında bir kurumda çalışmıyor olmak,
  8. Programın bir önceki dönemi kapsamında TÜBİMER itiraz süreci devam etmiyor olmak,
  9. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatlarından çıkarılmamış olmak.

NOT: TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuru yapamaz.

ARDEB-BİDEB eş zamanlı başvuru ve görev alma koşulları için tıklayınız.