Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Bilimsel değerlendirme, alanında uzman Türk ve/veya yabancı panelistler/danışmanlar tarafından aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır.

 

 1. Mükemmeliyet
 • Araştırma projesinin niteliği, yenilik düzeyi, varsa bilimler arası/multidisipliner özellikleri
 • Araştırmacı ile ev sahibi kurum arasındaki karşılıklı bilgi alışverişi ve eğitimin nitelik ve uygunluk açısından değerlendirilmesi
 • Proje danışmanının bilimsel yetkinliği ve araştırmacının ev sahibi kurum ile entegrasyonu
 • Araştırmacının kariyer gelişimini kuvvetlendirme kapasitesi
 1. Etki
 • Proje çıktılarının yaygın etkisi
 • Proje faaliyetlerinin farklı hedef gruplarına ulaştırılmasının niteliği
 • Araştırmacının kariyer gelişimine etkisi
 1. Yürütme
 • İş planının tutarlı ve etkili olması
 • İş paketleri ve bütçenin uygunluğu
 • Risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısı ve izleme süreçlerinin uygunluğu
 • Ev sahibi kurumun altyapısının uygunluğu
 1. Panel değerlendirme sonuçları GYK görüşü ve Başkanlık onayı ile kesinleşir.
 2. Destek kararı araştırmacılar ile ev sahibi kurum/kuruluşlara ilgili web sayfasından duyurulur.