Yükümlülükler

-A +A
  1. Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel etik kurallara uymak zorundadır.
  2. Proje yürütücüsü CoCirculation2 projesi ile ilgili yaptığı yayınlarda TÜBİTAK ve Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları desteğini beyan etmelidir.
  3. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde, ilgililer hakkında TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği veya Endüstriyel Etik Kurulu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  4. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmacıların yürüttüğü araştırmalar esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürün üzerindeki hakların aidiyeti, konuya ilişkin hak sahipliği ev sahibi kurum/kuruluşa aittir. Proje yürütücüsünün hakları ev sahibi kurum/kuruluş ile yapacağı iş sözleşmesinde ayrıca düzenlenir. TÜBİTAK’ın talep etmesi halinde lisans hakkı kullanımı verilir. 
  5. Yurt içinde veya yurt dışında araştırma ve destek ile ilgili yayınlanan makaleler ve sunulan tebliğlerde TÜBİTAK desteği belirtilmelidir. Ancak bu yayın veya tebliğlerin TÜBİTAK tarafından ya da TÜBİTAK ile işbirliği halinde gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin birer örneğinin ilgili programı yürüten gruba gönderilmesi zorunludur.
  6. TÜBİTAK’a ait marka/logolar TÜBİTAK Başkanlığı’nın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
  7. Proje yürütücüsünün araştırma konusu ile ilgili yurt dışında bir etkinliğe katılması durumunda TÜBİTAK’a e-mail yoluyla bilgi vermesi gerekir.
  8. Adres, e-mail veya telefon numarası değişikliklerinin en geç iki hafta içinde TÜBİTAK’a bildirilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.