Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Değerlendirme aşağıdaki ölçütlere göre gerçekleştirilir.

  • Yürütücünün bağımsız bilimsel araştırmacı niteliği
  • Araştırma konularının bilimsel açıdan özgün değeri (Odaklanılan bilimsel veya teknolojik alandaki ilerlemelere ilişkin küresel düzeydeki güncel durum ile eksiklik ve problemlerin ortaya konması; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunulması; ilgili bilim alan(lar)ına metodolojik/ kavramsal/ kuramsal olarak özgün katkılarda bulunması),
  • Çalışma planının uygunluğu (ileriye dönük üç yıllık dönem için Türkiye'de yapılacak araştırma programı ve takvimi),
  • Araştırmaların gerçekleştirileceği kurum/kuruluşun altyapısının koşullarının araştırmaların gerçekleştirilmesi açısından yeterliliği,
  • Yaygın Etkisi (Proje sonucunda elde edilmesi öngörülen doğrulanabilir ve ölçülebilir bilimsel/akademik, ekonomik ve toplumsal çıktılar; farklı bilim alanlarında kullanılabilirlik; yeni proje üretme potansiyeli).