İzleme Yöntemi

-A +A

Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen çalışma planı doğrultusunda, raporlarını proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür. Gelişme/sonuç raporları ilgili döneme ait harcamaları da içermelidir.

Proje, sözleşmede belirtilen bitiş tarihi itibarıyla sonuçlanır. Sonuç raporunun proje sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç iki ay içinde gönderilmesi gerekmektedir. Yürütücü kuruluşun vakıf üniversitesi olması halinde proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin “Yeminli Mali Müşavir” raporu istenir.

Gelişme ve sonuç raporları TÜBİTAK tarafından görevlendirilen alanında uzman danışmanlar tarafından değerlendirilir.

Sonuç raporu kabul edilen proje, sonuçlandırılmış sayılır.