Önemli Hususlar

-A +A

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

Son başvuru tarihi itibarıyla 2244 Sanayi Doktora Programı hariç BİDEB Araştırma Burs veya Desteklerinden yararlanmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Yürütücünün tekrar bu destekten faydalanabilmesi için bir Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesini başarı ile tamamlaması beklenmektedir.

Başvuru öncesinde Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) kaydı mutlaka güncellenmelidir.

Daha önce programa başvuru yapmış ve aynı proje önerisi ile yeniden başvuru yapacak araştırmacılar, projelerinde yaptıkları düzenlemeleri de başvuru sırasında belirtmelidir.