Projenin Başlatılması

-A +A

Desteklenecek araştırmacının, destek kararının bildirilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde aşağıdaki belgeleri göndererek araştırmasına başlaması gerekir. Yürütücü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en fazla 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir.

  • TÜBİTAK tarafından gönderilen, yürütücü ve projenin yürütüleceği kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanmış olan proje destek sözleşmesinin, 
  • Yürütücünün kamu araştırma merkezlerinde çalışıyor olması halinde ilgili kamu araştırma merkezinin bağlı olduğu kamu kuruluşunun en üst yetkilisinden alınacak onay yazısının,
  • Çalışmanın gerektirmesi halinde ilgili kurumlardan alınacak yasal/özel izin belgesi veya çalıştığı kurumun Etik Kurulundan, çalıştığı kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde çalışma planına uygun herhangi bir Etik Kuruldan alınmış onay belgesi (hayvan deneyleri etik kurulları, klinik araştırmalar etik kurulları ve girişimsel olmayan insan deneyleri etik kurulları) (TÜBİTAK Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notunu ve TÜBİTAK Yasal/Özel İzin Bilgi Notunu inceleyiniz)
  • Başvuru sırasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Onaylı Başvuru Belgesi” ile proje önerisi
  • En son öğrenime ilişkin diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneğinin (Türkçe veya İngilizce dışında olan diplomanın onaylı Türkçe tercümesi gönderilmelidir.)
  • Varsa proje kapsamında faydalanılacak kişi/kurum/kuruluşlardan alınacak destek mektuplarının

TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekir.