e-Başvuru

-A +A

Başvuru Yöntemi

  1. Başvurular, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Programa başvuru yapacak araştırmacı ve danışmanının Araştırmacı Bilgi Sistemi’ndeki (ARBİS) bilgileri çevrimiçi başvurudan önce güncellenmelidir. Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi başvuru haricinde BİDEB’e eposta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmaz.
  2. Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir. Diğer dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri yüklenmelidir.
  3. Destek almaya hak kazanan kişilerin bursiyer adaylıklarının açıklanmasından sonra kurum tarafından istenilen belgeleri BİDEB’e ulaştırması gerekmektedir.
  4. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.
  5. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.