Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Değerlendirme Kriterleri Aşağıda Sıralanmıştır;

  • Araştırmanın Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri, 
  • Yöntem,
  • İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi,
  • Kariyer Geliştirme Potansiyeli/ Yaygın Etki
  • Araştırmanın Yurt İçinde İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi/ Ev Sahibi Kurum ve Davet Eden Araştırmacının Niteliği.