Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Ön inceleme sonucunda şartları sağlayan başvurular Eğitim Burs ve Etkinlik Destekleri Grup Yürütme Kurulu (GYK) tarafından görüşülerek TÜBİTAK Başkanlık Makamına sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.