Değerlendirme Yöntemi

-A +A

DUYURU: Covid-19 salgını nedeniyle proje önerisi dışındaki belgeler, bilimsel değerlendirme sonrası başarılı bulunan adaylardan talep edilecek ve kontrolleri bu aşamadan sonra gerçekleştirilecektir.

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan başvurular, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri onaylamayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.

Bilimsel Değerlendirme

Ön incelemeden geçen başvurular, alanında uzman danışma kurulu üyeleri ya da panelist/danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Araştırma önerisinin özgün değeri
  • Amaç ve hedefleri,
  • Yöntem,
  • İş paketleri, başarı ölçütleri ve risk yönetimi,
  • Yaygın etki.

 

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir, yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme taban puanları TEMEL BİLİMLER alanındaki projeler için ayrı belirlenebilir.

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.