Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır. Desteklenecek öğrenciler GYK’nın önerisi ve Başkanlık Onayı ile kesinleşir. Başkanlık Onayı’ndan sonra başvuru sahibinin 45 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi (18 yaşından küçük başvuru sahibinin muvafakatname ve taahhütnameyi) ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırması gerekir. Belirtilen süre içinde ıslak imzalı taahhütname (18 yaşından küçükler için muvafakatname ve taahhütname) göndermeyenlerin mentorluk desteği başlatılmaz.