Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır. Desteklenecek öğrenciler GYK’nın önerisi ve Başkanlık Onayı ile kesinleşir. Başvuru sahibinin Başkanlık Onayı’ndan sonra 45 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırması gerekir. Belirtilen süre içinde ıslak imzalı taahhütname göndermeyenlerin mentorluk desteği başlatılmaz.