Genel Hükümler

-A +A
1. “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanların bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. 2248 Mentorluk Desteği Programı kapsamında başvuru yapıp destek almaya başlayan bursiyerlerin programa her yıl tekrar başvuru yapması gerekmez. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.
2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” 2020 yılı Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bu desteğin iptalini talep etmediği sürece, bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadar mentorluk desteği devam eder. Programa her yıl yeniden başvuru yapılması gerekir.