İzleme

-A +A
1. Mentorluk süreci başladıktan sonra altı ayda bir olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği, "Mentorluk Desteği Süresi" başlığında belirtilen sürenin sonunda mentor tarafından izleme raporunun TÜBİTAK’a iletilmesiyle son bulur.
3. Desteklenen öğrencinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.
4. Mentorun herhangi bir nedenle mentorluğunun son bulması durumunda bir ay içinde BİDEB tarafından yeni mentor atanır.
5. Desteklenen öğrencinin gerekçeli dilekçe ile mentorluk desteğinin iptalini talep etmesi halinde GYK kararı ile mentorluk desteği sonlandırılır.
6. Mentor veya öğrencinin araştırma alanlarında değişiklik olması halinde BİDEB tarafından mentor değişikliği yapılabilir.
7. "Mentorluk Desteği Süresi" Madde 1’de belirtilen sürenin altı aylık rapor dönemine denk gelmesi durumunda mentorluk desteğinin sonlandırılması için rapor döneminin tamamlanması beklenir.