İzleme

-A +A
1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda iki defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği mentor tarafından sonuç raporunun TÜBİTAK’a iletilmesi ile son bulur.
3. Başvuru sahibinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.
4. Mentorun herhangi bir nedenle mentorluğunun son bulması durumunda bir ay içinde yeni mentor atanır.
5. Başvuru sahibinin gerekçeli dilekçe ile mentorluk desteğinin iptalini talep etmesi halinde, GYK kararı ile mentorluk desteği kesilir.
6. Mentor veya öğrencinin araştırma alanlarında değişiklik olması halinde BİDEB tarafından mentor değişikliği yapılabilir.