Yükümlülükler

-A +A
1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir.
4. Mücbir bir sebep dışında iki defa üst üste görüşme yapılamaması durumunda mentorluk desteği TÜBİTAK tarafından kesilebilir.
5. Başvuru sahibi, ad-soyadında, iletişim bilgilerinde ve öğrenciliği ile ilgili durumlarda (kayıt dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma vb.) meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde TÜBİTAK’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
6. Yükümlülüklere uyulmaması halinde bu çağrı duyurusu ve taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.
7. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler genellikle elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.