Başvuru Formları

-A +A
 1. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış araştırma önerisi, (Güncel araştırma önerisi 1. maddede yer almaktadır.)
 2. Tıp ve diş hekimliği öğrencileri için uzmanlık öğrencisi olduğunu gösteren belge, sanatta yeterlilik belgesi ve diğer öğrenciler için enstitüden alınmış doktora yeterlik belgesi* ile tez başlığını içeren tez önerisi kabul belgesi,
 3. Davet mektubu,**
 4. Yabancı dil belgesi olarak aşağıda sıralanan belgeler kabul edilmektedir;
 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS ve YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere TOEFL-IBT sınavından en az 72 puan veya bu puanlara eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen sınavlarda alınan puanlar veya,
 • Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma (Eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir)

*Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenen tutanak başvuru belgesi olarak kabul edilmez.

**Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa hangi pozisyonda davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde, davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve davet eden araştırmacı tarafından imzalanmış olmalıdır.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Çevirimiçi başvuru haricinde Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına belge gönderilmesi durumunda hiç biri değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir.

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.

Bursun Başlatılabilmesi İçin İstenilen Belgeler

 1. Bursiyerin bursunu başlatma talebine ilişkin dilekçesi,
 2. Noterce düzenlenmiş;
 • Yüklenme Senedi, Müteselsil Kefalet Senedi ve kefillerin gelir belgeleri veya
 • Yüklenme Senedi ve Teminat Mektubu.*
 1. Bursiyer, çalışıyorsa çalıştığı kurum/kuruluş tarafından verilecek kurum/kuruluş yetkilisi imzalı, araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını gösteren belge, (Bu belgede, kişiye kurum/kuruluşu tarafından yol gideri, burs, vb. herhangi bir destek sağlanıp sağlanmayacağının ve sağlanacaksa miktarlarının belirtilmesi gerekmektedir.)

*Teminat mektubu, yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedinin alternatifidir. Eğer yüklenme senedi ve müteselsil kefalet senedi gönderilirse teminat mektubu gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.