Çift Burs Başvurusu ve Başarı Kriterleri

-A +A

2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı ve 2244 Sanayi Doktora Programı bursiyerlerinden, burs ödemeleri devam ederken tezleri ile ilgili araştırma amacıyla yurt dışına gidecek olan bursiyerlere 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını ve belirtilen başarı kriterlerinden en az ikisini sağlamaları halinde, ayrıca bilimsel değerlendirmeye alınmadan en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışı araştırma desteği sağlanır.

2211-C ve 2244 bursiyerlerinin 2214/A programı başvuru döneminde onaylı başvuru yapmış, 2214/A başvuru belgelerini ve başarı kriterlerini sağladıklarına dair belgelerini başvuru sistemine yüklemiş olmaları gerekmektedir. Başarı kriterlerini sağladıklarına dair belgelerini yüklemeyen, belgeleri uygun olmayan ve 6 aydan fazla süre talep eden 2211-C ve 2244 bursiyerlerinin başvuruları bilimsel değerlendirmeye alınır.

Bilimsel değerlendirmeye alınmadan doğrudan desteklenen 2211-C ve 2244 bursiyerlerinin 2214-A kapsamında burslarını en geç; 2211-C bursiyerleri için bursiyerliklerinin 30. ayında, 2244 bursiyerleri için bursiyerliklerinin 42. ayında başlatmaları gerekmektedir. Bu süreler içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez.