Değerlendirme

Türkçe

Final Yarışması

  • Projeler Özgünlük ve Yaratıcılık, Bilimsel Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Uygulanabilirlik, Yaygın Etki, Raporlama, Sunum gibi kriterlere göre değerlendirilir.
  • Final sergisinde proje sahibi öğrenciler jüriye sözlü sunum yapacaktır. Öğrencilerden bu görüşme için bilgisayarda sunum hazırlamaları beklenir. Jüri sunumlarında kullanılacak bilgisayar ve projeksiyon cihazı TÜBİTAK tarafından sağlanır. Sergide kullanılması öngörülen diğer teknik donanım ise proje sahibi öğrenciler tarafından temin edilir.

Değerlendirme Kriterleri

a. Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği,
b. Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,
c. Proje Sonuçların Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği,
ç. Proje Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,

Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:

Değerlendirme Yöntemi

  • Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden BölgeKoordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

  • İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan tezler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

Değerlendirme Yöntemi

Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden Bölge Koordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme