Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

  • Her bir alt proje, alanlarında uzman olan en az iki (3) dış danışman tarafından alt projenin amaç, yöntem, beklenen sonucu, bilimsel dili ve programın genel amaçları ile uyumluluk kriterlerine göre çevrimiçi sistem üzerinden bilimsel olarak değerlen­dirilir ve dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır. Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını sağlayan kurum/kurulu­şun alt proje puanlarının aritmetik ortalaması, Bilim Fuarının Değerlendirme Puanı ola­rak alınır.

Mentor Ataması

Mentor ataması “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar ve “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır:
 
• Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
• Kariyer beklentileri
• Mentorluk desteğinden beklentileri

Değerlendirme Yöntemi

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır. Desteklenecek öğrenciler GYK’nın önerisi ve Başkanlık Onayı ile kesinleşir. Başkanlık Onayı’ndan sonra başvuru sahibinin 45 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi (18 yaşından küçük başvuru sahibinin muvafakatname ve taahhütnameyi) ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırması gerekir.

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

Değerlendirme Süreci

Proje önerileri alındıktan sonraki süreçte, proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan önce ön incelemeden geçirilmekte, belirtilen kriterlere ve formata uygun olan projeler panel sürecinde değerlendirilmek üzere ilgili Araştırma Destek Gruplarına iletilmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme