Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin Bilimsel Yeterliliği
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilme potansiyeli bulunması
 • Etkinliğin hakemli olması
 • Etkinliğin en fazla 3 yıl ara ile düzenli olarak yapılmış olması
 • Etkinliğin en az 4 üncüsünün yapılacak olması,

Değerlendirme Kriterleri

 1. Etkinliğin bilimsel yeterliliği
 • Etkinliğin bilimsel saygınlığını belirlemek için sunulan bilgilerin yeterli olması
 • Etkinliğin program kapsamında desteklenen etkinlik türlerinden olması (Kongre, sempozyum, kolokyum, çalıştay)
 • Etkinliğin kurumsal veya kişisel bir etkinlik olmaması
 • Etkinliğin hakemli olması*
 • Etkinliğin daha önce en az bir kez düzenlenmiş olması*
 • Etkinliğin alanında güncel ve ileri bilgileri kapsaması

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

1. Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2.  Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, konusunda uzman panelist veya dış danışmanlar tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

Değerlendirme Yöntemi

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

4.1.  Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

4.2.  Bilimsel Değerlendirme

Değerlendirme Yöntemi

1. Ön İnceleme

Başvuru belgeleri programın başvuru koşulları doğrultusunda kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan başvurular inceleme sonucunda iade edilir. Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir belge; açık, anlaşılır ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir. Elden, faks veya elektronik posta ile gönderilen belgeler değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2. Değerlendirme

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular bilimsel değerlendirmeye alınır. Bilimsel değerlendirme, mülakat, panelist, danışman veya Danışma Kurulu değerlendirme yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Adayın burs başvurusu yaptığı alana ilişkin bilgi düzeyi ve akademik çalışmaları esas alınarak değerlendirilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme