Değerlendirme

Türkçe

İzleme ve Sonuçlandırma

Projenin izlenmesi

(1)  Projenin,  başvuruda belirtilen faaliyetler ile  bu Esaslara  uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel  TTO  faaliyet raporları ile  izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

Yöntem

 • Çağrıya yapılan başvurular, proje öneri formunda yer alan bilgiler ve çağrı duyurusunda belirlenen hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen ana boyutlarda panel tarafından değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrının niteliğine göre farklılaşabilir. Kullanılacak alt boyutlar ilgili çağrı duyurusunda belirtilir.
  • Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği.
  • Projenin Yapılabilirliği.
  • Projenin Etkisi.

Kriterler

 • Çağrıya yapılan başvurular, proje öneri formunda yer alan bilgiler ve çağrı duyurusunda belirlenen hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen ana boyutlarda panel tarafından değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrının niteliğine göre farklılaşabilir. Kullanılacak alt boyutlar ilgili çağrı duyurusunda belirtilir.
  • Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği.
  • Projenin Yapılabilirliği.
  • Projenin Etkisi.

Yöntem

Destek, ilgili disiplinde uzmanlaşmış panelistlerin, danışmanların görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca verilir.

Yöntem

Vestibulum feugiat, justo a posuere dignissim, tellus justo rutrum odio, malesuada venenatis risus nunc nec lectus. Curabitur facilisis libero vitae elit gravida non varius quam fringilla. Nulla massa risus, posuere eget tincidunt at, porttitor vel neque. Praesent laoreet augue at lorem auctor dictum consectetur odio interdum. Ut laoreet quam et neque adipiscing consectetur. Donec blandit malesuada accumsan. Vivamus non nulla enim. Sed eu nisi ante, in laoreet eros. Maecenas sollicitudin magna ut elit tempor a egestas leo porta.

Kriterler

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

I.   Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II.  Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

Yöntem

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise:

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelere ilişkin, Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜBİTAK’ dan alınan destek karar yazısının bir örneğinin YMM tasdik raporuna eklenerek ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi yeterli olacaktır (Mevzuat: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler)).

Kriterler

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler için ayrıca bir değerlendirme kriteri bulunmamaktadır. TÜBİTAK'ın desteklediği bir proje değilse Ar-ge niteliğini değerlendirmek üzere hakem görüşüne başvururlur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme