Desteklenen Projeler

Türkçe

TÜBİTAK Destekli Projelerde Görev Alma / TÜBİTAK Desteklerinden Yaralanma

    TÜBİTAK’ın yürüttüğü diğer programlardan ya da desteklediği projelerden burs, ücret, proje teşvik ikramiyesi (PTİ) vb. hakkı elde edenlerin bu program kapsamında desteklenmeleri durumunda burslarını başlatabilmeleri için burs, ücret, PTİ vb haklarından feragat etmesi gerekmektedir. Bu koşullarda projelerine devam etmelerinde sakınca yoktur.

     

    Subscribe to RSS - Desteklenen Projeler