Kutup İkili İşbirliği

-A +A

KUTUP İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROJE BAŞVURU ÇAĞRISI

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Cumhurbaşkanlığının; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesine verdiği kutup çalışmaları 2017 yılından bu yana devam etmektedir.

Dünya'da kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer alma vizyonumuz doğrultusunda “Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022)” (pdf) hazırlanmış ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27.12.2017 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Bu programın temel amaçları Antarktika’ya ulusal seferlerin düzenlenmesini sağlamak, Ulusal Kutup Bilim Programı’nı uygulamak, kutup bilimleri konusunda ikili işbirliklerinin sağlanarak diğer ülkelerin bilim üslerine bilim insanlarımızın gönderilmesini sağlamak ve Antarktika'da Türk bilim üssünün kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

2019 – 2020 Antarktik sezonunda 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında ikili işbirliklerine de destek verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede ülkemizde Antarktika kıtası hakkında çalışmalar yürüten ya da yürütmek isteyen bilim insanları Antarktika kıtasında çalışmalar gerçekleştiren diğer ülkeler ile ortak olarak projeler gerçekleştirilebilecektir. İkili işbirliği projelerine başvuruda bulunarak bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacıların projeleri bilimsel açıdan hakem değerlendirmesinden geçecek, uygun bulunmaları durumunda desteklenecektir.

 Bu proje çağrısıyla; ülkemizde kutup araştırmaları konularına ilgi duyan, ilgili alanda çalışmaları olan araştırmacılar için fonlama ve ikili işbirliği mekanizmalarını oluşturarak bilimsel araştırmaların desteklenmesi, aynı zamanda ülkemizin uluslararası arenada Antarktika kıtası ile ilgili bilimsel çalışmalarda görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan proje başvurularının bilimsel sefer ile ilgili tüm yolculuk, harcırah, sefer kıyafetleri, sağlık ve kıtaya yapılacak lojistik ile ilgili giderler ve katılım sağlanacak üsse ödenecek katkı payları Ulusal Bilim Seferi bütçesinden karşılanacaktır. Projeler, araştırmacıların ihtiyaç duyabilecekleri laboratuvar analizleri ve benzeri giderler karşılamak üzere 200.000-TL üst limit ile desteklenecektir. 

Proje başvuru dokümanına https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/pb/proje/basvuruAciklama.htm adresinden ulaşılabilir. İkili işbirliği projelerinin yürütülebileceği hali hazırda anlaşmaya varılan veya potansiyel olarak görüşmelerin devam ettiği ülkelerin listesi aşağıda verilmiştir. Görüşmelerin devam ettiği ülkelere ait kontenjanların başvuru sonrasında belirlenmesi durumunda projelerin ilgili ülkelere yönlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Proje başvuruları ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda, Çağrıya Özel Hususlar kısmında belirtilmiştir.

İkili İşbirliği Yapılabilecek Ülkeler 

Ülke

Kontenjan

Çekya

2 Kişi

İspanya

2 Kişi

Şili

2 Kişi

Belçika

2 Kişi

Polonya

2 Kişi

Bulgaristan

2 Kişi

Peru

1 Kişi

 

Çağrıya Özel Hususlar:

1.  Proje önerileri başvuru formuna uygun şekilde İngilizce hazırlanmalıdır.
2.  Proje önerisinin 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir.
3. Sunulacak projeler T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla desteklenecek ve TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecektir. Çağrı özelinde bütçe üst limiti 200.000-TL olup, PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. Çağrı kapsamında bir proje için 1 veya 2 kişi ikili işbirliği kapsamında karşı ülke üssüne gidebilecektir.
4. Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personeli sağlık taramasından geçmek zorundadır. Sağlık (psikolojik, kalp hastalıkları, böbrek taşı, bulaşıcı hastalıklar, yüksekte ve soğukta çalışmaya engel vb. hastalıkları taşımayan) ve fiziki şartları (koşabilme, soğuk ve karlı/buzlu havada hareket/yürüme, ağır şartlarda dirençli kalma vb.) sağlamayan araştırmacı hem kendi sağlığını, hem de tüm araştırma seferini riske edecektir. Bu sebeple sağlık taramaları tüm sefer ekibi için topluca gerçekleştirilecek ve ilgili giderler Ulusal Bilim Seferi genel proje bütçesinden karşılanacaktır.  Proje kabul edilmiş olsa bile araştırmacıların uygun sağlık ve fiziki şartları sağlamaması durumunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tekrar değerlendirme yapmaya ve/veya destek kararını iptal etmeye yetkilidir.
5.  Önerilen projenin uygun bulunması durumunda proje adına sefere katılacak araştırma personelinin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve/veya Bakanlığın koordinasyon görevi vereceği kurum tarafından organize edilecek tüm ön bilgilendirme, koordinasyon toplantısı,  eğitim faaliyetlerine katılımı zorunludur. 
6.  Kıtaya uygun kıyafetler proje adına sefere katılacak araştırmacının bedenine uygun olarak araştırmacıya demirbaş olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca koordinasyon görevi verilecek kurum tarafından sağlanacak ve sefer sonunda geri alınacaktır. 
7. Gerçekleştirilecek ulusal araştırma seferinin önemli çıktılarından birisi Türkiye Cumhuriyeti’nin Antarktik Antlaşmalar Sistemi bünyesinde en üst seviyede temsilidir. Bu amaçla projenin bilimsel çıktıları (yayın, konferans vb.) büyük önem arz etmektedir. Desteklenmesine karar verilen her projenin en yakın SCAR toplantısına katılım sağlaması ve uluslararası hakemli bir dergide yayın yapması beklenmektedir.
8.  Projelerin değerlendirilme ve seçim aşamasında her türlü lojistik sınırlamalar dikkate alınarak optimizasyon yapılabilecektir.
9.   TÜBİTAK değerlendirmesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek kararı sonucu uygun görülen projeler ikili işbirliği yapılacak ülke tarafından da uygun görülmesi durumunda desteklenecektir.
10. Yürürlüğe alınan ve sefer katılımı gerçekleştirilen projelerde, araştırmacıların sefer sırasında Kutup koşullarına bağlı olarak proje önerisinde taahhüt edilen hedeflere ulaşmaları için gerekli olan çalışma materyallerini temin edememeleri halinde proje ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlükten kaldırılacaktır.
 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 36 aydır.


Bütçe ve Desteklenecek Giderler

2019 yılı için, KUTUP İkili İşbirliği projeleri destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 200.000 TL’dir. PTİ ve Kurum Hissesi ödenmeyecektir. 
 

Çağrı Takvimi

Başvuru Sisteminin Açılış Tarihi

31.07.2019

Son Başvuru Tarihi

06.09.2019

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemi

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/
 

Başvuru formu ve eklerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/3007kutupproposal_form.doc
 

KUTUP İkili İşbirliği Çağrısına ilişkin sorular aşağıdaki adrese iletilebilir: 

kutupikiliisbirligi@tubitak.gov.tr