Kriterler

-A +A

Proje önerileri aşağıda belirtilen beş boyut altında değerlendirilir:

  • Önem ve Özgün Değer
  • Amaç ve Hedefler
  • Yöntem
  • Proje Yönetimi
  • Yaygın Etki