Değerlendirme

-A +A

1004 Programı kapsamında önerilen araştırma programları için üç aşamalı değerlendirme süreci uygulanır. Bu süreçler kapsamında, ön başvuru, I. Faz ve II. Faz başvuruları değerlendirilir.

 

 

ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

 

Ön başvurular;

  • Amaç ve kapsam,
  • Yetkinlik,
  • Yüksek teknoloji platformu oluşturma planı,

ana başlıkları baz alınarak ön değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Değerlendirme, konu uzmanı panelistler tarafından gerçekleştirilir.

 

I. Faz Araştırma Programı Ön Değerlendirme Formu

 

 

I. FAZ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

 

I. Faz başvuruları;

  • Teknoloji kazanım yol haritasının uygunluğu,
  • Araştırma programı yönetişim modelinin uygunluğu,
  • Yetkinlik,

ana başlıkları baz alınarak ön değerlendirmeye tabi tutulur.

 

Değerlendirme, konu uzmanı panelistler tarafından gerçekleştirilir.

 

I. Faz Araştırma Programı Değerlendirme Formu

 

 

II. FAZ BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

 

II. Faz önerileri, konu uzmanı panelistler tarafından, I. Faz değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilir.

 

II. Faz değerlendirmesine ilişkin formlar daha sonra yüklenecektir.

 

 

BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ:

 

II. Faz değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan araştırma programlarının bütçeleri, ihtiyaç duyulmaları halinde bütçe paneli düzenlenerek irdelenebilir.