Kriterler

-A +A

Proje önerileri aşağıda belirtilen altı boyut altında değerlendirilir:

  • Ulusal Kazanım
  • Amaç ve Hedefler
  • Yenilikçi Yönü
  • Yöntem
  • Proje Yönetimi
  • Yaygın Etki